03
apr
written by: Geir Knarvik

REKRUTTSVØMMING  

Retningslinjer for påmelding og uttak til rekruttsvømming i Austrheim Svømmeklubb. 

Desse retningslinjene gjeld frå og med påmelding til sesongen 2008/2009. 

 • Påmelding må være meldt til svømmeklubben innen 01.05. det året barnet fyller 7 år.
 • Trekning blir utført når påmeldingsfristen er utgått.
 • Max antall rekruttsvømmere er 15 stk.
 • Barn av trenere blir prioritert
 • 15 først uttrekte blir medlem i Austrheim Svømmeklubb
 • For dei som ikke blir uttrekte vil svømmegruppa prøva å få i stand eit ”svømmekurs” der en betaler for kurset uten å bli medlem i svømmeklubben.
 • Lik mulighet for påmelding uavhengig av hvilken skule ein tilhører av Kaland, Årås og Lindås
 • Ein av foreldre/føresette til dei rekruttsvømmerne som fortsetter 2. året, må vera villig til å ta livreddarkurs.
 • Dugnaden første året er varetelling hjå Rimi Mastrevik, ved nyttår.
 • Kontingent i Austrheim Svømmeklubb er pr.2012 kr 350 pr.år
 • Treningstid 1.år er tirsdager kl 1700-1800