27
feb
written by: catoha

STYRE I AUSTRHEIM SVØMMEKLUBB  2018/2019

 

Funksjon Navn E-post Mobilnr.
Leder Geir Knarvik geknarvi@gmail.com 99714860
Nestleder Ole Gustav Gullaksen
Kasserer Rannveig Lohne Rannveig.Lohne@austrheim.kommune.no 95552300
Treneransvarlig Geir Knarvik geknarvi@gmail.com 99714860
Styremedlem Hans Otto Erlandsen hans.otto.erlandsen@online.no 92685060
Styremedlem Atle Hjellvik ahjellv@gmail.com 93413174
Skriver Mariann Hopland mariann_hopland@hotmail.com
Varamedlem  Alla Kurina  alla.kurinna@gmail.com
Revisor Roy Øksnes
Revisor Geir Nesbø geir@nesboe.no
Valgkomite leder
Valgkomite
Valgkomite

 

Austrheim Svømmeklubb ble stiftet 9.4.2010. Medlemmene kommer fra Austrheim, Kaland og Lindås, og er i alderen 7 til 18 år. Vi er for tiden ca 90 svømmere i klubben, delt inn i 7 grupper.
Treningene foregår i bassenget på Kaland Skule og vi trener tirsdag,onsdag og torsdag.
Klubben drives etter basislovnormen til NIF

Det har vært svømmeklubb på Kaland siden …..( mer info kommer )