03
okt
written by: Geir Knarvik


 

-OFFENTLEG BADING I KALAND SYMJEHALL-

 

 

Måndag:

 

17-18 Familie / Born (foreldre m små born vert prioritert)

18-19 Familie / Born (foreldre m små born vert prioritert)

19-20 Pensjonistar

20-21 Vaksne

 

Fredag:

 

17-18 Alle

18-19 Alle

19-20 Alle

20-21 Alle

 

Prisar:

 

Vaksne                      kr 40,-

Born under 16 år     kr 20,-

Badehetter                 kr 40,-

 

Alle skal dusje før bading, samt ha badehette. Dette av omsyn til hygienen i bassenget.