03
okt
written by: Geir Knarvik


NB: SVØMMEHALLEN ER STENGT PGA VEDLIKEHOLD I 2016 OG DELER AV 2017. KOMMER MED NY MELDING NÅR DEN ÅPNER.

18.11.2016 Geir Knarvik

-OFFENTLEG BADING I KALAND SYMJEHALL-

 

 

Måndag:

 

17-18 Familie / Born (foreldre m små born vert prioritert)

18-19 Familie / Born (foreldre m små born vert prioritert)

19-20 Pensjonistar

20-21 Vaksne

 

Fredag:

 

17-18 Alle

18-19 Alle

19-20 Alle

20-21 Alle

 

Prisar:

 

Vaksne                      kr 30,-

Born under 16 år     kr 15,-

Badehetter                 kr 40,-

 

Alle skal dusje før bading, samt ha badehette. Dette av omsyn til hygienen i bassenget.

 

-Familiebading laurdager-

 

Austrheim Svømmeklubb har tilbod om Laurdagsbading for familiar. Dei som deltar på dette vert fakturert pr halvår. Prisen er kr 30,- pr deltakar/time. Det vert arrangert 6-7 laurdagar pr halvår.

 

Påmelding til styret i Austrheim Svømmeklubb v Atle Hjellvik

Tlf 93413174

E-post ahjellv@gmail.com