31
jan
stored in: Annet

Årsmøte i Austrheim Svømmeklubb

Torsdag 21. Februar kl. 19:00 Kaland Skule.

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE:

  1.Godkjenning av innkalling.
 2.Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll.
 3.Godkjenning av revidert årsregnskap.
 4.Gjennomgang av årsmelding.
 5.Budsjett for innkommende år.
 6.Fastsetting av medlemskontingent.
 7.Valg av nytt styre.( kandidater er spurde )
 8.Behandle innkomne saker (må være sendt til styret innen 15. februar).

Legg igjen en kommentar