29
feb
stored in: Annet

Årsmøte i Austrheim Svømmeklubb

Mandag 19. Mars kl. 18:00-19:30

Kaland Skule.

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE:

  • Godkjenning av innkalling.
  • Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll.
  • Godkjenning av revidert årsregnskap.
  • Gjennomgang av årsmelding.
  • Budsjett for innkommende år.
  • Fastsetting av medlemskontingent.
  • Valg av nytt styre (kandidater er forespurt), valg av ny valgkomite.
  • Behandle innkomne saker (må være sendt til styret innen 12. Mars.)

–         Info om mobilinnsamling

ALLE ER VELKOMMEN!!

Mvh

Styret i Austrheim Svømmeklubb


Legg igjen en kommentar