04
feb
stored in: Annet

Årsmøte i Austrheim Svømmeklubb
Tirsdag 26.mars 2019 kl 1800-2000
Kaland skule

Saksliste for årsmøte:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll
3. Godkjenning av revidert årsregnskap
4. Gjennomgang av årsmelding
5. Budsjett for 2019
6. Fastsetting av medlemskontingent
7. Valg av styre og valgkomite
8. Behandle innkomne saker (må være sendt til styre innen 12.mars)


Legg igjen en kommentar