20
feb
stored in: Annet

Årsmøte i Austrheim Svømmeklubb
Mandag 20.mars kl 1000-2000
Kaland skule

Saksliste for årsmøte:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av referentog 2 til å underskrive protokoll
3. Godkjenning av revidert årsreknskap
4. Gjennomgang av årsmelding
5. Budsjett for 2017
6. Fassetting av medlemskontingent
7. Valg av styre
8. Behandle innkomne saker( må være sendt til styre innen 1.mars)


Legg igjen en kommentar