26
feb
stored in: Annet

Årsmøte i Austrheim Svømmeklubb

Tirsdag 26. Mars kl. 18:00 Kaland Skule i U-trinnsfløyen.

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE:

1.Godkjenning av innkalling.
2.Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll.
3.Godkjenning av revidert årsregnskap.
4.Gjennomgang av årsmelding.
5.Budsjett for innkommende år.
6.Fastsetting av medlemskontingent.
7.Valg av nytt styre.( kandidater er spurte )
8.Behandle innkomne saker (må være sendt til styret innen 15. mars (geknarvi@gmail.com)).                                                                                                                                                                                                               – litt info om treningsleir Gjøvik

 


Legg igjen en kommentar